TIETOSUOJASELOSTE
Laadittu: 16.7.2021

Tämä on Vaasan Micro Copy Oy:n ja henkilötietolain (10 ja 24 §) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste, jossa kerromme Vaasan Micro Copy Oy:n asiakkaiden henkilötietojen käsittelystä.
Tämä tietosuojaseloste kuvaa mitä tietoja keräämme asiakkaistamme, mihin tarkoitukseen käytämme tietoja ja kuinka suojaamme kerättyjä tietoja.
Pidätämme oikeudet tietosuojaselosteen muutoksiin ja päivittämiseen.

1. Rekisterinpitäjä
Vaasan Micro Copy Oy (0361411-2)
Myllärinkatu 12 b 1
65100 Vaasa
myynti@vaasanmicrocopy.fi
06 3120 712

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Mari Paasiala
Vaasan Micro Copy Oy
mari.paasiala@vaasanmicrocopy.fi

3. Rekisterin nimi
Vaasan Micro Copy Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon, tilausten käsittelyyn, laskutukseen, käyttäjäkokemuksen parantamiseen verkkosivuilla sekä tarvittaessa digiaineiston siirtoon tietoturvapalvelimella.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: asiakkaan tai yrityksen/organisaation nimi, yrityksen y-tunnus, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot markkinoinnin luvista sekä maksu- ja laskutustiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietojen lähde on pääasiallisesti käyttäjä itse. Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään yhteydenottolomakkeella, sähköpostitse tai puhelimitse, tai paikan päällä. Pyrimme kertomaan mitkä tiedot ovat pakollisia ja mitkä voit antaa vapaaehtoisesti.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteen hoitamiseen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Tietojen säilytys
Vaasan Micro Copy Oy säilyttää asiakastietoja toistaiseksi asiakassuhteen säilymisen ajan. Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa rekisteristä.

10. Evästeiden käyttö
Käytämme evästeitä (“cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita. Evästeiden avulla kerätään tietoa kävijäliikenteestä ja parannetaan palvelun käyttökokemusta käyttäjän tietokoneella. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen.
Keräämme evästeiden avulla kävijätietoja analytiikka- ja personointitarkoituksiin kolmansien osapuolten kanssa. Käytetty tieto on anonymisoitua. Hyödynnämme sivustoomme liittyvässä analytiikassa Google Analyticsia. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä.

11. Rekisterin suojauksen perusteet ja turvatoimet
Asiakasrekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Asiakastiedot kerätään suojattuun sähköiseen tietokantaan, jonne kirjautuminen edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnuksen asiakasrekisteriin voi myöntää vain sen pääkäyttäjä, joka määrittää myös rekisterin käyttöoikeustason käyttäjille.
Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Tietoja käsittelee vain Vaasan Micro Copy Oy:n henkilökunta, joiden toimenkuvaan se kuuluu ja joita sitoo salassapitovelvollisuus. Asiakastietoja säilytetään sähköisesti ja turhat paperitulosteet tuhotaan asianmukaisesti.

12. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Asiakas voi pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoista, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Tietoja voi pyytää ottamalla meihin yhteyttä sähköpostilla. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa tai muokkausta. Asiakkaalla on lisäksi oikeus kieltää tietojensa käsittely markkinointia varten. Tietojen käsittelyn rajoitusta koskeva pyyntö tulee esittää sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle.
Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista kuten kirjanpitoa koskevien vastuiden toteutumiseksi tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

13. Yhteydenotto
Voit ottaa yhteyttä sähköpostilla: mari.paasiala@vaasanmicrocopy.fi