Väylävirasto

Analogisen arkistoaineiston digitointi ja digitaalisen aineiston jatkojalostus Kansallisarkiston vaatimusten mukaisesti. 576 hyllymetriä asiakirja-aineistoa ja yli 200 000 isokokoista piirustusta tai karttaa, osin huonokuntoista ja haurasta materiaalia. 

Mikkelin kaupunki

Mikkelin kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen lupa-arkiston digitointi ja metatiedotus, noin 600 hyllymetriä. 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Vanhojen arkaluontoisten potilasasiakirjojen digitoiminen ja aineiston jatkojalostaminen, 360 hyllymetriä, n. 3,8 miljoonaa kuvaa.

    Eduskunnan kirjasto, arkisto

Valiokunta-asiakirjojen mikrokuvaus ja skannaus sekä täysistuntojen äänestyslistojen ja kansliatoimikunnan pöytäkirjojen mikrokuvaus.

Turun kaupunki

Rakennuslupapiirustusten skannaus ja aineiston jatkojalostus.

Kotimaisten kielten keskus, nimiarkisto

Metatietojen tallentaminen nimiarkiston paikannimilipuista, yhteensä noin 2,7 miljoonaa nimilippua.

Jyväskylän kaupungin konsernihallinto

Kaupunginarkiston paperiaineiston digitointi ja aineiston jatkojalostus. Mm. 1800-luvulta olevia käsinkirjoitettuja huonokuntoisia pöytäkirjoja.

Koneviesti

Koneviesti-lehden vanhojen vuosikirjojen digitointi näköislehdiksi.

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Rengastustoimiston paperisten rengastuslomakkeiden ja löytökirjesidosten digitointi.  Eri-ikäisiä ja kuntoisia sidoksia ja irtolomakkeita.

Svenska litteratursällskapet i Finland

Suomen ruotsinkieliseen kulttuuriperintöön kuuluvien arkistokokoelmien digitointi, mm. kirjeitä, käsikirjoituksia, valokuvia ja kirjoja.

Vasabladet, Österbotten Tidning, Syd-Österbotten

Rannikko-Pohjanmaan ruotsinkielisten sanomalehtien skannaus 70-luvun loppupuolella mikrofilmatuista heikkolaatuisista mikrofilmirullista aina tähän päivään saakka, noin miljoona filmiruutua.

Teollisuus- ja tuotantolaitokset

Teknisten tuotantopiirustusten mikrofilmaus ja digitointi vuodesta 1980 lähtien. 

Seurakunnat

Kirkonkirjojen ja perhelehtien mikrokuvaus, digitointi ja metatietojen tallennus. Yli 360 seurakunnan aineistot, kymmeniä miljoonia kuvia.