Eduskunnan kirjasto, arkisto

Valiokunta-asiakirjojen mikrokuvaus ja skannaus sekä täysistuntojen äänestyslistojen ja kansliatoimikunnan pöytäkirjojen mikrokuvaus.

Kotimaisten kielten keskus, nimiarkisto

Metatietojen tallentaminen nimiarkiston paikannimilipuista, yhteensä noin 2,7 miljoonaa nimilippua.

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Rengastustoimiston paperisten rengastuslomakkeiden ja löytökirjesidosten digitointi.  Eri-ikäisiä ja kuntoisia sidoksia ja irtolomakkeita.

Vasabladet, Österbotten Tidning, Syd-Österbotten

Rannikko-Pohjanmaan ruotsinkielisten sanomalehtien skannaus 70-luvun loppupuolella mikrofilmatuista heikkolaatuisista mikrofilmirullista aina tähän päivään saakka, noin miljoona filmiruutua.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Vanhojen arkaluontoisten potilasasiakirjojen digitoiminen ja aineiston jatkojalostaminen, 360 hyllymetriä, n. 3,8 miljoonaa kuvaa.

Jyväskylän kaupungin konsernihallinto

Kaupunginarkiston paperiaineiston digitointi ja aineiston jatkojalostus. Mm. 1800-luvulta olevia käsinkirjoitettuja huonokuntoisia pöytäkirjoja.

Seurakunnat

Kirkonkirjojen ja perhelehtien mikrokuvaus, digitointi ja metatietojen tallennus. Yli 360 seurakunnan aineistot, kymmeniä miljoonia kuvia.

Teollisuus- ja tuotantolaitokset

Teknisten tuotantopiirustusten mikrofilmaus ja digitointi vuodesta 1980 lähtien. 

Turun kaupunki

Rakennuslupapiirustusten skannaus ja aineiston jatkojalostus vuodesta 2019 lähtien.