INTEGRITETSPOLICY

Upprättad: 16.7.2021

Detta är en integritetspolicy enligt personuppgiftslagen (10 och 24 §) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) för Vaasan Micro Copy Oy, där vi informerar om behandlingen av personuppgifter för kunder till Vaasan Micro Copy Oy.

Denna integritetspolicy beskriver vilka uppgifter vi samlar in om våra kunder, för vilket syfte vi använder uppgifterna och hur vi skyddar de insamlade uppgifterna.

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera integritetspolicyn.

1. Registeransvarig

Vaasan Micro Copy Oy (0361411-2)

Myllärinkatu 12 b 1

65100 Vasa

myynti@vaasanmicrocopy.fi

06 3120 712

2. Kontaktperson för registret

Mari Paasiala

Vaasan Micro Copy Oy

mari.paasiala@vaasanmicrocopy.fi

3. Registrets namn

Kundregister för Vaasan Micro Copy Oy

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter används för att underhålla kundrelationen, hantera beställningar, fakturering, förbättra användarupplevelsen på webbplatsen samt vid behov för överföring av digitalt material till en säkerhetsserver.

5. Information som register innehåller

Registret innehåller följande uppgifter: kundens eller företagets/organisationens namn, företagets FO-nummer, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress, uppgifter om marknadsföringstillstånd samt betalnings- och faktureringsuppgifter.

6. Regelbundna informationskällor

Informationens källa är huvudsakligen användaren själv. Uppgifterna erhålls från kunden själv via kontaktformulär, e-post eller telefon, eller på plats. Vi strävar efter att informera vilka uppgifter som är obligatoriska och vilka du kan ge frivilligt.

7. Regelbunden överföring av uppgifter

Uppgifterna används enbart för att sköta kundrelationen.

8. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

9. Lagring av uppgifter

Vaasan Micro Copy Oy lagrar kunduppgifter så länge kundrelationen består. På kundens begäran kan personuppgifter rörande honom eller henne raderas från registret.

10. Användning av cookies

Vi använder cookies (“kakor”) och andra liknande tekniker. Genom cookies samlas information om besökstrafik och förbättrar servicen användarupplevelse på användarens dator. Cookies och andra identifierare har en fastställd giltighetstid, efter vilken webbläsaren raderar identifieraren.

Vi samlar in besökarinformation via cookies för analytiska och personaliseringsändamål med tredje parter. Den använda informationen är anonymiserad. Vi använder Google Analytics för analys relaterad till vår webbplats. Läs mer om hur Google Analytics behandlar information.

11. Grunden för skyddet av registret och säkerhetsåtgärder

Vid behandlingen av kundregistret iakttas noggrannhet och de behandlade uppgifterna skyddas på lämpligt sätt. Kunduppgifter samlas in i en säker elektronisk databas, där inloggning kräver användarnamn och lösenord. Användarnamn till kundregistret kan endast ges av dess huvudanvändare, som också bestämmer användningsnivån för användarna.

Kundregistret behandlas konfidentiellt. Uppgifterna hanteras endast av personal vid Vaasan Micro Copy Oy, vars arbetsuppgifter inkluderar detta och som är bundna av sekretess. Kunduppgifter lagras elektroniskt och onödiga pappersutskrifter förstörs på lämpligt sätt.

12. Rätt till granskning och rätt till rättelse av uppgifter

Kunden kan begära en sammanställning av personuppgifter, inklusive all personinformation som du har lämnat till oss. Information kan begäras genom att kontakta oss via e-post. Du kan också begära att dina personuppgifter raderas eller korrigeras. Kunden har även rätt att förbjuda behandlingen av sina uppgifter för marknadsföringsändamål. Begäran om begränsning av uppgiftsbehandlingen ska framföras via e-post till registrets kontaktperson.

Rätten att få sina egna uppgifter raderade gäller inte för sådan personuppgift som vi måste behålla av administrativa, juridiska skäl såsom ansvar relaterat till bokföring, eller av säkerhetsskäl.

13. Kontakt

Du kan kontakta oss via e-post: mari.paasiala@vaasanmicrocopy.fi