Riksdagens bibliotek, arkiv

Mikrofilmning och skanning av utskottshandlingar samt mikrofilmning av röstlistor från plenimöten och mikrofilmning av kanslikommissionens protokoll.

Institutet för de inhemska språken, namnarkivet

Lagring av metadata för ortnamnssedlar i namnarkivet, totalt cirka 2,7 miljoner namnsedlar.

Naturhistoriska centralmuseet

 Digitalisering av Ringmärkningsbyråns ringmärkningsformulär på papper och inbundna fyndbrev.  Band och lösa formulär av olika ålder och skick.

Vasabladet, Österbotten Tidning, Syd-Österbotten

Skanning av mikrofilmrullar av dålig kvalitet från slutet av 70-talet av svenskspråkiga dagstidningar i Kust-Österbotten fram till i dag, cirka en miljon filmrutor.

Samkommun inom Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt

Digitalisering av gamla, känsliga patientdokument och fortsatt förädling av materialet, 320 hyllmeter, cirka 3,5 miljoner bilder.

 

Koncernförvaltningen vid Jyväskylä stad

Digitalisering av stadsarkivets pappersmaterial och fortsatt förädling av materialet. Bland annat handskriva protokoll i dåligt skick från 1800-talet.

 

Församlingarna

Mikrofilmning och digitalisering av kyrkböcker och familjeblad samt lagring av metadata. Material från över 360 församlingar, tiotals miljoner bilder.

 

Industri- och produktionsanläggningar

Mikrofilmning och digitalisering av tekniska tillverkningsritningar sedan 1980.

 

Åbo stad

Skanning av bygglovsritningar och fortsatt förädling av material sedan 2019.